Euroopan unionin kansalaisten yleismaailmalliset luottoehdot

Tähänastinen tilanne kuluttajansuojalainalla Euroopan unionissa on siten, että esimerkiksi Liettuan kansalaisella, joka vierailee kaikissa Kansainyhteisön maissa, on täysi oikeus solmia sopimus luottosopimuksen myyjän kanssa. Näin ollen hän voi ostaa mitä tahansa, mitä hän haluaa, kun hän on tehnyt tapahtuman paikalla. Euroopan parlamentin jäsenet eivät kuitenkaan halua lopettaa laakereitaan, jotka haluavat yksinkertaistaa entisestään tavallisten EU-kansalaisten elämää, ja aikovat suunnitella entistä houkuttelevampia edellytyksiä potentiaalisille kuluttajille.

Mitä Euroopan parlamentti työskentelee?

Euroopan johtavien eurooppalaisten julkaisujen mukaan tällä hetkellä Euroopan parlamentin jäsenet pyrkivät yksinkertaistamaan huomattavasti tavallisten kuluttajien elämää ja samalla saavuttamaan tiiviimmän yhteistyön EU: ssa taloussuhteiden alalla. Kuten sanomassa, tässä kehitysvaiheessa markkinoiden volyymi, joka muodostaa vain kulutusluotonannon, on noin 800 miljardia euroa. On huomattava, että tämä markkinoiden fragmentti on selvästi ja tasaisesti jakautunut Euroopan maiden kesken.

Huolimatta markkinoiden vaikuttavasta koosta huolimatta eri maiden välisten sopimusten osuus tällä alalla on enintään 1% kaikista lainoista. Vaikka onkin syytä huomata, että näkymät tähän suuntaan ovat erittäin lupaavia, koska eri maiden alueella kuluttajien mikroluottojen hinnat vaihtelevat huomattavasti. Esimerkiksi tämä luku Latviassa on noin 20% vuodessa ja samanaikaisesti Suomi tarjoaa asiakkailleen enintään 6,3%.

Mitkä ovat kriteerit

On syytä huomata, että nykyään kulutusluoton määritelmän mukaan summa on 200-75 tuhatta euroa. Eurooppalaiset virkamiehet huomauttavat kuitenkin, että ajan mittaan näitä rajoja voidaan tarkistaa perusteellisesti.

Lisätietoja

Samalla Euroopan parlamentin seinien sisällä he katsoivat myös, että potentiaalisilla asiakkailla oli entistä paremmat mahdollisuudet saada lainaa koskevia tietoja. Ensinnäkin kaikki tiedot kerätään, käsitellään ja esitetään yleiselle standardoinnille vertailua varten. Samalla mahdollinen ostaja pystyy tutustumaan yksityiskohtaisesti lainan ehtoihin sekä maksujen järjestykseen ja ajoitukseen. Tätä varten kehitetään uutta menetelmää, jonka avulla on mahdollista merkittävästi yksinkertaistaa laskelmia tällä alalla.

Kuinka se näyttää

Uuden direktiivin mukaan asiakkaalla on oikeus saada lähes kaikki tiedot ennen kuin hän päättää tehdä sopimuksen. Samalla hänellä on mahdollisuus tutustua erilaisiin lainoihin, minkä jälkeen hän valitsee itselleen eniten kannattavimmat. Kaikki kulutusluottoista annettavat tiedot on toimitettava EU-alueella voimassa olevalla yhtenäisillä lomakkeilla.

Rahoitusmarkkinoiden asiantuntijat puolestaan eivät halua tehdä ennenaikaisia johtopäätöksiä, suhteellisen optimistisia odotuksia ehdotetuista innovaatioista. Heidän vakaumuksensa mukaan kuluttajien luotonanto on vain paikallinen kuluttajalle suunnattu paikallisliiketoiminta.