Yli 55-vuotiaat suomalaiset löysivät työtä helpommin

18.09.2017

Työministeriön virallisten lähteiden mukaan heidän käytettävissään olevien tietojen mukaan äskettäin työelämässä haluavien ikääntyneiden määrä löytyy palvelusektorilta. Kuten kansalaisten työllisyydestä vastaava virasto on todennut, työttömien pitkäaikaistyöttömyyttä vaativa määrä on vähentynyt huomattavasti koko kuluvan vuoden ajan.

Kuitenkin tämän ministeriön edustajat totesivat, että tämä kansalaisryhmä viimeisen ajanjakson aikana oli hieman helpompi löytää sopiva työpaikka itselleen. Lisäksi virkamiehet sanoivat, että heillä on melko optimistisia ennusteita tältä osin. Kuitenkin tutkimusyksikön johtava Heikki Räisäsenen ja tämän projektin johtaja totesi, että tällaisen tilanteen kehittyminen mahdollistui useiden komponenttien ansiosta.

Tutkijoiden edustajan mukaan työllisyystilanteen tilanne ja vieläkin enemmän tässä asiassa on otettava huomioon useita eri tekijöitä. Tässä numerossa meidän on luotettava maan talouskasvun indikaattoreihin, työmarkkinoiden tilaan ja muihin muutoksiin. Samaan aikaan virkamiehet huomaavat, että tämän ikäryhmän edustajien terveysindikaattorit ovat hiljattain parantuneet huomattavasti, mikä on vaikuttanut myönteisesti heidän kykyynsä työskennellä.

Kuten tavanomainen käytäntö osoittaa, tällaisen kunnioitettavan ikäisen hakijan on entisen työpaikkansa menettämisen jälkeen joututtava etsimään työtä, joskus jopa kahden vuoden ajan. Tähän mennessä huomattavasti yli puolet 60-64-vuotiaista vanhuksista on pysyvä työpaikka. Jos otat esimerkiksi 20 vuotta sitten tämän ikäryhmän palkattujen työntekijöiden lukumäärän, heidän lukumääränsä ja 20 prosentin joukkoon nähden oli vaikea havaita, että heillä oli pysyvä työpaikka.

Lue myös:

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti