Tuulivoiman kehitys Euroopassa on hidastumassa

25.02.2019

Viime vuoden aikana energia-alan asiantuntijat ovat toistuvasti todenneet, että uusien tuulivoimaloiden rakentamisen ja käyttöönoton vauhti alkoi laskea melko huomattavasti. Tämä oli erityisen havaittavissa niissä maissa, joissa viime vuosina ei ole toteutettu yhtä tällaista hanketta.

Lisä tekijä, joka vaikuttaa tilanteen huononemiseen, asiantuntijat kutsuvat koko EU: n talouskasvun hidastumista. Tämä seikka oli heidän mielestään se, että alan investointien määrä väheni 8%. Vuodesta 2011 lähtien viimeisten 12 kuukauden aikana on tapahtunut melko huomattavaa vähenemistä tuulivoiman alalla. Uusien tilojen käyttöönottoaste, vasta viime vuonna, laski 37% vuoden 2017 lukuihin verrattuna.<.p>

Pohjois-Euroopan energiayhdistyksen toimitusjohtajan Giles Dixonin mukaan alan kasvuvauhti hidastuu eniten Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa. Hän totesi, että äskettäin hyväksytyillä aloilla, jotka koskevat näiden maiden sääntelypolitiikan muutoksia, oli suora vaikutus kasvuvauhtien vähenemiseen. Tästä syystä tähän energia-alan investointeihin liittyvät kysymykset aiheuttavat epävarmuutta.

Silmiinpistävä esimerkki tästä on melko pitkä menettely lupien myöntämiseksi tuulivoimaloiden rakentamiseen maalle Saksassa, mikä sinänsä aiheuttaa lisää vaikeuksia. Kasvuvauhdin hidastuminen puolestaan johtaa siihen, että sijoittajat alkavat menettää kiinnostusta, mikä on lisäksi negatiivinen tekijä. Toinen epäsuotuisa tilanne, joka vaikuttaa myös tähän kysymykseen, on talouskasvun hidastuminen. Esimerkiksi Saksassa taloudelliset indikaattorit olivat vuonna 2018 edellisvuotta alhaisemmat, 0,7%. Teollisuussektori laski 1%. Ranskassa protestien tunteisiin liittyvä epävakaa poliittinen tilanne ja kotimaisen kulutuksen väheneminen vaikuttivat myös kielteisesti maan yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja 0,8 prosentin kasvuvauhtiin.

Kaikki nämä kansainyhteisön sisällä tapahtuvat prosessit ovat johtaneet siihen, että Euroopan komission jäsenillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin alentaa ennustettuja odotuksiaan talouden kehityksestä 0,6%. Näin ollen on melko oikeudenmukaista olettaa, että tämä tilanne voi melko kielteisesti vaikuttaa myös investointeihin tuulivoimaloihin. Asiantuntijat eivät kuitenkaan menetä luottamusta siihen, että tämä ilmiö on tilapäinen, ja tällä suunnalla on suuria mahdollisuuksia kehittää kehitystä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti