Suomi vetoaa Euroopan unionin johtoon ehdotuksella talouden parantamiseksi

31.07.2019

Suomen viranomaiset ovat vedonneet Euroopan unionin johtoon ehdotuksella uusiksi toimenpiteiksi, jotka nostavat merkittävästi talouden tasoa. Tätä varten on ensinnäkin arvioitava kansalaisten todellinen taloudellinen tilanne, koska sillä on ratkaiseva merkitys koko yhdistyksen taloudellisten indikaattorien kehittämisessä. Suomalaisten asiantuntijoiden mukaan vain vakaassa tilassa ja riittävän varallisuuden omaavilla kansalaisilla voi olla positiivinen vaikutus koko talouden kasvuun.

On syytä huomata, että Suomi on tällä hetkellä Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio. Hänen valtuuskuntansa mukaan yksi tärkeimmistä talouskasvun ehdoista vain sosiaalisen vakauden olosuhteissa on talouden indikaattorien tasainen nousu, raportti sanoo. Suomen hallituksen virkamiehet seuraavan kuuden kuukauden aikana vastaavat Euroopan maiden aloitteiden luomisesta ja koordinoinnista, jotka käsittelevät sosioekonomisen kehityksen alaa. Terveyskysymyksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska vain täysin terveet kansalaiset, aloitteellisuuteen tähtäävät ja kykyisimmät ihmiset. Yhdessä tämän kanssa työn tuottavuuden lisääntyessä heidän tulot lisääntyvät, jotka myöhemmin tulevat talousarvioon verojen muodossa. Mutta viime kädessä verotulot määräävät valtion kehitysasteen ja taloudellisen vakauden.

Siksi kaikki hallituksen pyrkimykset olisi käännettävä suuntaan, jolla varmistetaan omien kansalaistensa hyvinvointi, koska tämä on ratkaiseva tekijä maan talouden kehityksessä. Tällaisen politiikan toteuttamisessa valtio hyötyy siitä vain silloin, kun vaikeissa olosuhteissa Euroopan unionin väestö ikääntyy huomattavasti. Viime kädessä tämä tilanne johtaa siihen, että valtio menettää päävoimansa - työikäisen väestön. Väestön ikääntyminen on tällä hetkellä yksi epäsuotuisista tekijöistä, koska eläkeläisten sosiaaliturvatoimenpiteet ja terveydenhuollon menot vievät huomattavia resursseja, joita talous tarvitsee niin paljon. Samalla indikaattorien lasku alkaa tästä, koska budjetti ei kykene selviytymään tällaisesta kuormasta.

Samaan aikaan puhujat kiinnittivät erityistä huomiota naisten työllisyyteen liittyviin kysymyksiin, koska myös tällä on huomattava vaikutus yleiseen hyvinvointikuvaan. Naisten on paitsi autettava löytämään kunnollinen työpaikka, myös toteutettava kaikki toimenpiteet yksityiselämää koskevien kysymysten selvittämiseksi. Naisten työllisyysaste on tällä hetkellä huomattavasti alhaisempi eikä ylitä 2,8 prosenttia Euroopan unionin BKT: stä. Siitä huolimatta virkamiehet ovat vakuuttuneita siitä, että jos oikeat toimenpiteet toteutetaan, vuoteen 2050 mennessä tätä lukua voidaan nostaa 6,1 prosentista 9,6 prosenttiin. Samaan aikaan Euroopan sukupuolisuhteiden instituutin tutkijat toimittivat tietoa tästä aiheesta.

Suomen hallituksen edustajat ovat täysin vakuuttuneita siitä, että tällä hetkellä on tarpeen ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin väestön korkeamman hyvinvoinnin varmistamiseksi, koska se on tärkein edellytys taloudellisen kehityksen jatkumiselle. On myös huomattava, että myös nykyisissä kriisiolosuhteissa tämä esityslista on edelleen tärkein, koska se on suora sijoitus Euroopan unionin tulevaisuuteen yhdessä tulevien ammattilaisten koulutuksen ja koulutuksen tarjoamisen kanssa. 

Lääketieteen alalla on syytä kiinnittää paljon enemmän huomiota sairauksien ehkäisyyn, sillä nykyään näihin tarkoituksiin käytetään enintään 3 prosenttia kaikista terveydenhuollon varoista. Samaan aikaan loput 97 prosenttia käytetään itse sairauksien torjuntaan, jolloin tämä voitaisiin estää tai jopa välttää kokonaan.

Tämä on Suomen hallituksen edustajien ehdottama toimintaohjelma EU-maiden taloudellisen kehityksen varmistamiseksi edelleen. Tätä tarkoitusta varten kehitettiin kokonainen suosituspaketti, joka ohjaa Euroopan unionin valtioiden pyrkimyksiä talouden jatkokehityksen varmistamiseksi. Lisäksi raportin aloittajat totesivat, että heidän velvollisuutensa on tunnistaa tärkeimmät alueet, jotka edistävät Euroopan unionin yleistä kehitystä ja hyvinvointia. Siksi he kehittivät tätä hanketta tarjoamalla tutustua siihen sekä Euroopan komission jäseniin että kaikkien Kansainyhteisön maiden hallituksiin. Heidän mielestään heidän ehdotuksensa on optimaalisin väline, jolla voidaan varmistaa vakaa taloudellinen ja sosiaalinen kasvu.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti