Suomi kohtelee 97 prosenttia kotitalousjätteistä ja lähettää ne jalostettaviksi

15.01.2018

Viimeisen ajanjakson aikana oli mahdollista säätää tulevan kotitalousjätteen käsittelyä ennennäkemättömille määrille. Siten lajittelun jälkeen kaatopaikoille ei lähetetä enempää kuin 3% kaikista kaupungeissa kerättävistä jätteistä.

On syytä huomata, että jo vuonna 2016 noin 97 prosenttia kaikista kotitalousjätteistä oli kokonaan kierrätettävissä. Näin voimme sanoa turvallisesti, että tämä indikaattori on alan ennätys. Tämä on osoitettu Suomen tilastokeskuksen toimittamien tietojen perusteella.

On tärkeää huomata, että tämän tuloksen saavuttamiseksi suomalaisten asiaan liittyvien yksiköiden oli tehtävä huomattavia ponnistuksia ja resursseja. Ensinnäkin sen vuoksi, että tehtävä oli ratkaistava erittäin lyhyessä ajassa. Siitä huolimatta maa onnistui selviytymään tästä vaikeasta tehtävästä, ja tavallinen roskat muuttuivat arvokkaaksi polttoaineeksi koko asuinalueiden lämmittämiseksi. Tätä varten meidän oli perusteellisesti tarkistettava jätteiden lajittelusta vastaavien erityisviranomaisten teknisiä laitteita tarjoamalla heille nykyaikaisia laitteita. Lisäksi jätteiden lajittelua koskevat standardit tarkistettiin kokonaan. Niinpä oli mahdollista saada kaikkein laadullisimmat seokset, jotka mahdollistavat suuremman lämmön määrän kattilahuoneissa.

On tärkeää korostaa, että tällaiset innovaatiot lähes kaikkialla maassa sovellettaessa ovat osoittaneet myönteisiä tuloksia. Lisäksi tämä ongelma on tärkein, jos kiinnitämme huomiota siihen, että kotitalousjätteen määrä kasvaa jatkuvasti vuosittain. Vain yhden vuoden ajan jätteiden määrä kasvaa 400 tuhannella tonnilla. Tästä eteenpäin käy ilmi, että tämän ongelman ratkaisu on kypsynyt jo pitkään, ja siksi hallituksen on pakko toteuttaa toimia tähän suuntaan pakotetussa tilassa. Mutta tehdyt ponnistelut eivät käyneet läpi ja tuottivat huomattavaa hyötyä.

Jotta voisimme tuntea ongelman täyden laajuuden, on syytä ymmärtää, että jokaisen maan asukkaan vuonna 2016 heitti noin 0,5 tonnia kotitalousjätettä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti