Suomi aikoo myydä onnellisuutta

06.04.2018

Kuten viime vuosien käytännöt ovat osoittaneet, Suomi tarvitsee huipputekniikan asiantuntijoita, rahoituksen alalla, jolla on ammattimaista työkokemusta. Kuten virallisista lähteistä tuli tiedossa, yksi niiden keskuspankin Suomen osastoista totesi, että se tarvitsee kolmen tusinan valtakunnallisen korkeakoulututkinnon asiantuntijoita. Tämä jako käsittelee melko laajaa kysymystä rahoitusvalvonnasta, luottomarkkinoiden ja arvopapereiden valvonnasta sekä sijoitustoiminnan alasta.

Virkamiespäällikkö Anneli Tuomen puolestaan sanoi, että hänellä ei ollut mahdollisuutta palkata palkkatasoa tällaisille ammattilaisille, kuten on useimmissa yksityisissä finanssiryhmittymissä. Sen sijaan hän tarjoutui jakamaan oman onnensa, jonka hän tuntee työskentelevän tässä maassa tunnustettuna maailman onnellisimmaksi.

Puheessaan hän myönsi, että heidän osastollaan ei ole varaa maksaa samat korkeat palkansa johtaville työntekijöilleen, joten he eivät pysty ostamaan rahaa. Verrattuna muihin virkamiehiin, hänen osastoonsa, virkamiesten mukaan, ja itse asiassa melko hyvät palkat. Tämä on kuitenkin vain budjettiorganisaatio, eikä yksinkertaisesti ole mahdollista kilpailla työntekijän petoksessa rahan avulla. Näin ollen yksityissektori on paremmassa asemassa.

Lisäksi nousi kiireellinen tarve kolmellekymmenelle erittäin pätevälle ylimmälle työntekijälle sen jälkeen, kun päätettiin siirtää Suomeen suurin Ruotsin aikaisemmin sijoitettu Nordea-pankki. Sen jälkeen, kun Ruotsin viranomaiset olivat hyväksyneet tiettyjä lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka vaikeuttivat vakavasti tämän rahoituslaitoksen työtä, ei ollut muuta kuin siirtyä naapurimaahan.

Yhtiön johdon edustajat ilmaisivat vilpittömästi toiveensa siitä, että Nordea pystyy tuntemaan itsensä paremmin paremmin Euroopan unionin alueella. Samoin Tuomen totesi, että kiinnittäen huomiota siihen, että tämä pankki on loppujen lopuksi Ruotsin alkuperää, ja olisi paljon parempi, jos Ruotsin asiantuntijat työskentelisivät. Hän kuitenkin totesi, että hän mieluummin tarkastelee ehdokkaita muista Keski-Euroopan maista. Esimerkiksi hän toi ammattilaisia Saksasta, jotka selviytyvät hyvin heidän työstään.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti