Suomessa keskustellaan kokeilun tuloksista perustulojen tarjonnasta

09.02.2019

Useat valtiot ovat jo yli vuoden ajan osallistuneet aktiivisesti keskusteluihin niin sanottujen "ehdottomien perustulojen" tarjoamisesta kansalaisilleen. Samaan aikaan joidenkin maiden hallitukset päättivät käytännössä kokeilla kaikkia tämän ajatuksen vivahteita, ja Suomi oli ensimmäisten joukossa. Kokeena ehdotettiin, että suomalaiset työttömät maksavat hyvin määritetyn määrän 560 euroa kuukaudessa.

Samalla on syytä huomata, että vain 2 tuhatta työtöntä valittiin osallistumaan tähän tutkimukseen, jotka valittiin satunnaisesti. Kokeen osallistujan ikä oli 25–58 vuotta, ja nyt virkamiesten mukaan on tullut aika arvioida tapahtumaa. Lisäksi todetaan, että tutkimuksen alkuvaiheessa jokaisella osallistujalla ei ollut työtä ja se oli rekisteröity työvoimanvaihtoon. Tutkimuksen ajatuksena oli maksaa osallistujille taattu määrä, vaikka he taas löysivät uuden työpaikan.

Kokeilun tekijät puolestaan totesivat, että niiden päätavoite oli yrittää löytää uusia lähestymistapoja väliaikaisesti työttömien kansalaisten sosiaaliseen tukeen. Näin ollen hallituksen edustajat päättivät selvittää, kuinka paljon helpompaa olisi valtion työttömien taloudellisen tuen saaminen ja missä määrin se vähentäisi byrokraattista osaa. Samalla oli tarkoitus selvittää, kuinka paljon helpommin psykologisesti ihmiset tuntevat olevansa menettäneet työpaikkansa.

Kokeilun aikana hankkeen tekijät totesivat, että kansalaisten työllistämisellä, tapahtumalla, ei ole kelvollista tulosta, mutta parantamalla heidän hyvinvointiaan muut näkökohdat ratkaistiin. Ensinnäkin puhumme tutkijoiden moraalisesta osasta, jotka alkoivat tuntea olonsa onnellisemmiksi ja luottavaisemmiksi. Toinen projektiin osallistunut valvontaryhmä, joka sai etuja normaaleissa olosuhteissa, ei voinut ylpeillä tällaisista tuloksista. Tutkimuksen ensimmäisinä vuosina molempien ryhmien kokeilukumppanit eivät käytännöllisesti katsoen eronneet uuden työpaikan löytämisessä ja osoittivat yhtäläistä toimintaa.

Kuitenkin kansalaiset, jotka saivat valtion perustuloja, käytännössä eivät kokeneet stressaavia ilmentymiä samoin kuin heillä oli parempi terveys ja kyky keskittyä täysin tehtäviensä suorittamiseen. Kokeilun päätyttyä 15 prosenttia perustulonsaajista sai helposti tunnustusta, että heidän terveydentilansa oli erinomaisessa kunnossa, kun taas toisen ryhmän osallistujien keskuudessa enintään 10 prosenttia kansalaisista ilmoitti tästä.

On kuitenkin syytä muistaa, että tällaisia tutkimuksia suunnittelivat paitsi Suomen hallitus, myös jotkin muut maat, jotka halusivat toteuttaa tämän sosiaalisen kokeilun omalla alueellaan. Sveitsi on jo vuosien ajan puhunut kansalaisilleen taattujen tulojen tarjoamisesta. Tässä maassa he päättivät mennä pidemmälle ja maksaa 2,2 tuhatta euroa kaikille kansalaisille poikkeuksetta riippumatta siitä, ovatko he työttömiä vai eivät. Ja kuten tässä valtiossa aloitettiin, päätettiin järjestää kansanäänestys tästä asiasta. On syytä huomata, että vain 22 prosenttia äänestykseen osallistuneista sveitsiläisistä kannatti tätä aloitetta. Itse hallitus ei hyväksynyt tällaisia sosiaalisia menetelmiä, koska se uhkasi maata, jonka vuotuiset menot olivat 208 miljardia Sveitsin frangia, mikä on kolme kertaa koko valtion talousarvion vuotuiset menot.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti