Suomen suositeltavaa välttää lisäämällä velkaa

27.06.2017

Suomessa ei ole oikeudellista perustaa pisteen määrätään liiallisen alijäämän, vaikka budjettialijäämä maassa kasvaa. Syynä tähän käynnissä olevien rakenneuudistusten.  

Brysselissä suoraan todetaan, että Suomen pitäisi ottaa tiukempia sääntelykysymyksiä julkisella sektorilla. Huolimatta siitä, että viime aikoina lisääntynyt valtion budjettivaje, hallituksen pitäisi kehittää joustava suunnitelma saavuttaa taloudellista vakautta.  

Komission työ maassa Euroopan unionin, ovat todenneet, että rakenneuudistuksissa olisi etsiä joustavampaa lähestymistapaa, joka lisäisi tuottavuutta ja antaa väestön parhaat edellytykset pääsyä työmarkkinoille. Erityisesti komission edustajat, erityistä huomiota kiinnitettiin liittyviä kysymyksiä eläkeuudistusta ja sopimuksen kilpailukykyyn. Puolestaan tällä hetkellä budjettivajeen Suomen talouden on jo saavuttanut tavoitteen 60%. Samalla, ja ennusteiden mukaan tämä luku kasvaa yhä.  

Niinpä EU: n olisi nimettävä tiukat määräajat Suomen valtion, jota varten se olisi saavutettava julkisen velan vähentämisen. Koska motivoiva sääntelyviranomaisten kannustetaan soveltamaan seuraamusjärjestelmän rikkomisesta määräaikoja. Kuitenkin vasta tuolloin, useamman kuin yhden valtion Euroopan unionin rikkoo näitä sääntöjä ei ole sakotettu.  

Tähän mennessä kasvuvauhti julkisen velan osoitti 66,2% vastaan viime vuoden 63,6%, mutta tämä on ennustettu 2018. Niinpä asiantuntijat ja analyytikot sanovat, että julkisen velan kasvu kasvaa.

Lue myös:

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti