Suomen parlamentti tarkisti sääntöjä työttömien etujen laskemiseksi

20.12.2017

Suomen kansanedustuslaitoksessa päädyttiin siihen, että tilapäisesti työttömien kansalaisten maksujen laskemisessa on tarpeen muuttaa joitain muutoksia. Ensinnäkin uusien edustajien aloitteita koskevat työttömien osaa, jotka eivät aktiivisesti etsineet uutta työpaikkaa tai kieltäytyivät työvoimatoimiston tarjoamasta toiminnasta.

Samaan aikaan on syytä huomata, että juuri tämän mietinnön käsittely on aiheuttanut melko eläviä riitoja parlamentissa. Loppujen lopuksi asia tässä lainsäädäntöaloitteessa koski sellaisten olosuhteiden tiukentamista, joiden perusteella kansalaiset voivat odottaa saavansa etuja, kun tärkein työ on kadonnut. Parlamentin salissa kauhistuttavan intohimoa herättivät voimakkaasti äänestystulokset, joissa lakiehdotus hyväksyttiin vähintään 103 äänten ylipainolla ja 90 parlamentin jäsentä vastusti sitä.

Uuden lain perimmäinen ajatus on, että jos tilapäisesti työttömänä oleva kansalainen ei ole kovin ahkerasti etsimässä uutta työtä, hänen avustuksensa määrä vähenee 4,65 prosentilla. On huomattava, että henkilö, joka laskee näiden etujen maksamisen, on noudatettava kaikkia sääntöjä hyvissä ajoin lähettämällä hakemuksia ja osallistumalla kaikkiin tehtäviin, jotka hän nimittää työvoimatoimistoon.

Tästä alkaen maksettavan korvauksen määrää voidaan vähentää 32-40 eurolla ja sitten työttömille ei saada 697: tä, vaan 664 euroa. Toimenpide otetaan kuitenkin käyttöön enintään 65 vuorokauden ajan, minkä jälkeen maksut tarkistetaan uudelleen.

On myös syytä huomata, että parlamentaarinen vastustus oli ehdottomasti vastustanut tätä lakiehdotusta, ja varapuhemiehet toistivat sitä. Aluksi tämän lakiehdotuksen mukaan 3 kuukauden työttömien on toimitettava vähintään 12 hakemusta eri paikoissa. Jotkut varajäsenistä puolestaan pyysivät työtovereitaan olemaan lisää työttömille painostusta, koska ilman heitä heillä on vaikea olla vakaata työtä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti