Suomen parlamentti käsittelee kiinteistöveron peruuttamista koskevan kysymyksen

20.03.2018

On huomattava, että parlamentille on toimitettu vähintään 22 kansalaisaloitetta, jotka ovat keränneet tarvittavat 50 000 allekirjoitusta. Nyt varajäsenet voivat käsitellä tätä kysymystä ja keskustella päätöksestä.

Tässä tapauksessa puhutaan siviilialoitteesta, joka on kerännyt niin paljon ääniä lyhyeksi ajaksi, jolloin yleisö vaatii peruuttamaan perintöoikeuteen liittyvän veron. Sen jälkeen, kun asiakirja on saanut tarpeellisen määrän allekirjoituksia, Suomen parlamentin varamiehet joutuvat harkitsemaan sitä ja ryhtymään asianmukaiseen päätökseen.

Tämän aloitteen käsittelyn motiivina asiakirjan laatijat huomauttivat, että tämä asia koskettaa hyvin hienovaraisia moraalisia näkökohtia. Ensinnäkin rakkaimman menetyksen jälkeen ihmisillä on jo melko ankaria tunteita, ja valtion laitosten puuttuminen vain pahentaa menetyksen vakavuutta. Loppujen lopuksi todistajien tekijöiden mukaan ihmiset, jotka ovat kokeneet aitoa surua, joutuvat edelleen kommunikoimaan sellaisten verovirkailijoiden kanssa, jotka vaativat maksamaan veroa rahastolle juuri saamastaan perinnöstä.

Jos usein haluavat välttää veron maksamisen, huomattava määrä perillisiä joutuu peruuttamaan perintönsä maasta. Lisäksi sattuu usein, että maksaakseen finanssipoliittisilta viranomaisilta lupaamattomien ihmisten omaisuudelle heidän on saatava myyntiin asioista, jotka he ovat yhteisrahoitaneet vuosien varrella.

Samalla kun perheyritystä siirretään, on olemassa myös konkreettisia esteitä ja vaikeuksia, joita aiheutuu useiden arvopapereiden rekisteröinnistä. Tämä tilanne suuresti vaikeuttaa sukupolvien perimättä. Jotkut parlamentaariset puolueet ovat puolestaan valmiita tekemään jotain tekemään joitain korvauksia tässä asiassa. Parlamentti ei kuitenkaan halua puhua nykyisen veron täydellisestä poistamisesta. Talousasiantuntijoiden mukaan odotettu voitto, jonka hallitus aikoo saada perintöverosta tai lahjoituksesta, on 720 miljoonaa euroa.

On syytä huomata, että joissakin maissa, esimerkiksi Norjassa tai Ruotsissa, tällainen vero ei ole luonteeltaan. On huomattava, että tämä valitus on yksi 22 aloitteesta, jotka onnistuivat keräämään vaaditun määrän allekirjoituksia. Lisäksi useat julkiset organisaatiot ovat aloittaneet jopa 723 kirjallista vetoomusta, mutta 650: stä tästä numerosta ei onnistunut keräämään vaadittua määrää allekirjoituksia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti