Suomen hallitus on sopinut sosiaalialan uudistuksista

10.10.2017

Valtiosääntöoikeuden asiantuntijoiden työhönsä joutui kohtaamaan joitain ongelmia, jotka liittyvät valinnanvapauteen monissa sosiaalialan kysymyksissä.

"STT" -virastolta saadun tiedon mukaan viime kädessä hallitsevien parlamentaaristen puolueiden edustajat löysivät yhteisiä nimittäjiä sosiaalihuollon uudistamiseen liittyvissä kysymyksissä. Otsikoiden eri osastojen virkamiesten oli neuvoteltava perustuslakiin liittyvistä hienoisuuksista, jotta voitettaisiin useita lainsäädännöllisiä ristiriitoja. Jotta asiasta päästäisiin yhteisymmärrykseen, parlamentaarisen liittouman edustajien oli lisättävä tietoa lainsäädäntöpohjasta ja otettava huomioon uudet olosuhteet.

Toisaalta uutistoimiston viesti vahvistettiin Annika Saarikon puheen johdosta, joka johtaa perhe- ja sosiaaliministeriöä. Virkamiehen mukaan ennen ministereitä ja parlamentaarikkoja on edelleen hyvin konkreettinen tehtävä, jonka aikana prosessin osanottajien on tutkittava kaikkia sosiaalisia uudistuksia ja heidän kansalaistensa sisältöä ja odotuksia koskevat asiat tarkemmin ja syvemmin. Lisäksi virkamiesten on itse tehtävä julkinen arvio ehdotetuista muutoksista.

Sillä välin hallitus itse on jo suunniteltu, kun aika on tullut täysipainoisesti uudistusten saamiseksi sosiaalisen terveydenhuollon alalta, ja tämä päivämäärä on suunniteltu vuoden 2020 alussa. Tähän mennessä selkeytetään kaikkia seikkoja, jotka mahdollistavat uusien terveysalueiden täysimääräisen hallinnan kaikista sosiaalisiin kysymyksiin. Uudistusten mukaan nämä vaiheet on suunniteltu täyttämään aukot lääkärinhoidon vapautta koskevissa kysymyksissä.

Lue myös:

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti