Suomalaisten keskimääräinen tulos on enintään 2,8 tuhatta euroa kuukaudessa

21.12.2017

Tuoreen tutkimuksen mukaan oli mahdollista saada selville, että valtaosa suomalaisista saa palkkaa, joka ei keskimäärin edes saavuta 3500 euroa kuukaudessa.

Kun tilastokeskuksen tutkijat suorittivat erittäin yksityiskohtaisen selvityksen kansalaisten keskuudessa, he päättelivät, että suomalaisten keskimääräinen kuukausipalkka ei ylitä 2,8 tuhatta euroa. Lisäksi raportissa todetaan, että kysely tehtiin kaikkien työikäisten saavuttaneiden keskuudessa.

On syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tässä tapauksessa keskuksen tutkijat käyttivät ensimmäistä kertaa uuden lähestymistavan tutkimuksen suorittamiseen. Vanhojen aikojen verrattaessa tulotasoa verrattiin vain niitä indikaattoreita, jotka heijastavat yhteistä perustaa ja täydellistä työtä tekevien ihmisten tulot. Samaan aikaan, myös tässä tapauksessa heidän tulonsa eivät ylittäneet 3 tuhatta euroa kuukaudessa.

Kuten tutkijat ilmoittivat, suurin osa suomalaisista saa palkkoja, joiden määrä ei ole 3,5 tuhatta euroa. Samanaikaisesti todettiin, että julkisen sektorin palkatuille työntekijöille on tyypillistä tasaisempi jakautuminen.

Samaan aikaan asiantuntijoita, jotka tekivät töitä tähän suuntaan, oli ilmoitettava, että suomalaiset miehet saavat palkkoja, jotka ylittävät naisten palkkojen suuruuden. Suomen eläkeskuksen edustaja Jari Kanniston toimittajille kertoi toimittajille, että vastaava tilanne on kehittynyt sen takia, että heidän suuremmassa määrin naisia palkataan puolet korkoista. Samaan aikaan valtaosa heikomman sukupuolen edustajista työskentelee julkisella sektorilla.

Sen sijaan lähes kaikki miehet yleensä haluavat päästä kokopäiväistä työtä antaen työtä enemmän aikaa. Tällaisia johtopäätöksiä on, että tutkijat tulivat tutustumaan perusteellisemmin kaikkiin työkykyisiin Suomen kansalaisiin. Vain tällä lähestymistavalla he onnistuivat saamaan yksityiskohtaisemman kuvan, mikä heijastaa työelämän keskitulojen tosiasiallista tasoa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti