Ruotsi kieltäytyy jakamasta sähköä naapureiden kanssa

31.01.2019

Kuten nykyään tuli, Viron markkinajohtajan Esti Energia, joka harjoittaa sähkömarkkinoiden toimintaa tämän maan markkinoilla, edustajat ilmaisivat erittäin huolensa. Lausunto johtui siitä, että Ruotsin energiajärjestelmän operaattori totesi, että heidän johtajansa oli päättänyt keskeyttää kaikki sähkön kuljetukseen liittyvät toimet kaikkien naapurimaiden alueella tämän vuoden tammikuusta 24 alkaen.

Se, että ruotsalainen operaattori teki samanlaisen lausunnon, sanoi ERR: lle, huomauttaen saaneensa nämä tiedot Andres Troppilta, joka on Viron energiayhtiön virallinen edustaja. Lisäksi todettiin, että Ruotsin sähkötekniikan insinöörien tekemä päätös tehtiin millään tavalla ensimmäistä kertaa, ja tämä on jo tapahtunut aiemmin. Tärkein syy siihen, että Ruotsin energiajärjestelmä on keskeyttänyt tämän resurssin toimittamisen naapureilleen, on se, että Ruotsilla on tällä hetkellä merkittäviä vaikeuksia tällä alalla. Ensinnäkin puhumme maan sisäisestä puutteesta.

Viron puolelta vaaditaan puolestaan, että Ruotsi rikkoo toimillaan raskaasti kaikkia Euroopan unionin sääntöjä, jotka liittyvät yhtenäismarkkinoiden kysymyksiin. Samalla, monien Euroopan unionin maiden edessä syntyy uusi tarve tarkastella perusteellisemmin kunkin alueen alueella sijaitsevan energiakapasiteetin kysymystä. Niinpä alan asiantuntijoiden on analysoitava syvällisemmin alan kehittyneitä tilanteita.

Huomautuksena Ruotsin puolelle tehdystä päätöksestä Tropp totesi, että tässä asiassa on useita laskuja, jotka ovat voimassa koko EU: ssa. Näin ollen, ottaen huomioon uudet olosuhteet, hän sanoi alueellisella tasolla, että tämä kysymys on ratkaistava uusien todellisuuksien pohjalta. Ja kaikki tämä ei hänen mielestään voi aiheuttaa suurta huolta.

Ei olisi tarpeetonta huomata, että Tanska ilmaisi myös erimielisyytensä, kun hän oli perehtynyt Ruotsin voimalaitosten tekemään päätökseen. Lisäksi tanskalaiset pyysivät Ruotsin hallitusta, että virkamiehet selittäisivät heille, miksi tällaisen päätöksen tekemisen perusteet olivat. Tanskan edustajien mukaan Ruotsin puolue heikentää päätöksissään vakavasti maansa energiavarmuutta. Tanskan edustajien mukaan tällaiset toimet aiheuttavat epävakautta EU: n energiamarkkinoilla, koska se ei salli kovaa hintakenttää. Samalla Martin Schroeder, joka edustaa tanskalaisten energiayhtiöiden etuja, vertaa Ruotsin toimia tähän kauppasotaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti