Ongelmaluottojen määrä EU: ssa alkoi laskea

30.03.2018

Euroopan komission edustajat väittävät, että viimeisen ajanjakson aikana on ollut vakaa suuntaus, mikä osoittaa, että Euroopan unionissa vähemmän ongelmaluottoja heikkenevät yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi. Samaan aikaan komission jäsenet totesivat, että ongelmaluottojen määrän vähentäminen vaikuttaisi suoraan yleiseurooppalaisen pankkiliiton luomiseen.

On puolestaan huomautettava, että Euroopan unionin hallitus kehotti viime vuoden puolivälissä valtiovarainministerit kehittämään ja hyväksymään toimintasuunnitelman, jonka avulla voidaan tehokkaasti torjua ongelmaluottoja. Tällä hetkellä virkamiehet ovat jo raportoineet työnsä tuloksista ja antavat EU: n johtokunnan ensimmäisen raportin, jossa kerrotaan menetelmistä ja toimista, jotka auttavat ratkaisemaan pitkään myöhässä olevan ongelman. Ilmoitetussa raportissa ilmenee selvästi, että suunnitelman hyväksymisen jälkeen on vakiintunut kehitys, joka osoittaa ongelmaluottojen osuuden laskun. On syytä huomata, että raportissa esitetyt tiedot kuvastavat viime vuoden lopulla kehittyneiden lainamarkkinoiden tilannetta.

Huolimatta siitä, että ongelmallisten lainojen osuuden väheneminen on havaittavissa kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden alueella, on syytä huomata, että joissakin niistä sadat indikaattorit eroavat huomattavasti. Kuitenkin yleinen kuva osoittaa, että lainoista, joiden maturiteettiongelmia on ongelmia, laski 4,6 prosenttiin viime vuoden kevään tulosten mukaan.

Tarkasteltaessa nykyistä suuntausta voimme lopulta sanoa, että Euroopan unionin pankkialalla esiintyvien riskien määrä vähenee vähitellen ja luotettavasti. Kaikki tämä edistää aktiivisempaa toimintaa yleiseurooppalaisen pankkiliiton luomiseksi. Samalla kevään osalta suunnitellaan uusia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on merkittävästi pienentää riskin osuutta tähän suuntaan. Täysin uutta toimenpidekokonaisuutta on kehitetty, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan tähän kysymykseen. Lisäksi suunnitellaan toimivan suuntaan, joka mahdollistaa tulevaisuudessa ongelmanilmiöiden kertymisen ongelman.

Rahoittajien kehittämässä uudessa paketissa on lähestymistapa ongelman ratkaisemiseen neljään suuntaan kerralla. Ensinnäkin uudistus pannaan täytäntöön, mikä mahdollistaa lainanottajien velkojen uudelleenjärjestelyn sekä valvontatoimia vahvistetaan. Uudessa paketissa kiinnitetään erityistä huomiota velkojen keräämiseen ja toteutetaan toimenpiteitä jälkimarkkinoiden työmenetelmien parantamiseksi. Lisäksi asiakirjassa todetaan, että kaikki nämä toimenpiteet on toteutettava kunkin EU-maan tasolla, ja jos on kiistanalaisia kysymyksiä, päätöksiä voidaan tehdä EU: n hallituksen tasolla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti