Norja riistää kaivostyöläisten kaikista eduista

05.12.2018

Viime aikoina Norjan hallitus on päättänyt, että on tullut aika kieltää kaivosyhtiöt sähkön tuottamisessa, jota he saavat edullisin ehdoin. Norjan lain mukaan yritykset, jotka tuottavat krypto-valuuttoja, on tähän asti määritelty yrityksiksi, jotka vaativat suuria määriä sähköä. Näin ollen valtio on myöntänyt tuet tällaisille yrityksille ja niiden lopulliset kustannukset 1 kW / h energiaa varten eivät ylittäneet 5 Yhdysvaltain senttiä.

Norjan hallitus puolestaan päätti muuttaa nykyistä tilannetta ja kaikkien näiden yritysten edut peruutettaisiin. Tämän vuoksi maan talousarvion suunnittelussa oli tehtävä joitain muutoksia. Norjan asiantuntijoiden väitteiden mukaan kaivoslaitokset ostavat sähkön hintaan 1,94 dollaria kilowattituntia kohti. Näin kaivosyritykset lisäävät energiansaannin kustannuksiaan lähes 40 kertaa. Lars Haltbrekken kommentoi hallituksen päätöstä, että maa ei enää anna mitään hyötyä digitaalisen valuutan kaikkein häikäilemättömällä tavalla. Tämä suunta edellyttää valtavia määriä sähköä, minkä seurauksena se vaikuttaa ympäristön tilaan, jossa tuhansia tonnia hiilidioksidia heitetään.

Norjan hallituksen päätöksellä on puolestaan vastustajat, jotka vertaavat sen toimintaan pelaajan pelihahmojen kanssa, jotka eivät pelkää riskiä oman maineensa. Hänen mielestään olisi suositeltavaa järjestää tapaamisia ja neuvotteluja tästä asiasta. Tämä ei kuitenkaan ollut kaikki, vaikka Norjan viranomaisilla oli maine hallitukselta, joka kykeni ylläpitämään vakaata talouspolitiikkaa, jonka perusteella oli mahdollista ennustaa sen vaiheet.

Norjan viranomaiset löysivät kuitenkin odottamattoman tuen myös digitaalisten valuuttojen kaivosyrityksissä. Näin Oslon kaupungissa sijaitsevan konsulttiryhmän edustajat ovat vakuuttuneita siitä, että kaivostoimintaan osallistuvien markkinaosapuolten väheneminen vähentää suurelta osin maan energiaratkaisujen kuormitusta. Samaan aikaan sähkön tavalliset kuluttajat eivät enää tarvitse maksaa taskustaan kryptaustyöntekijöiden toimintaa. Lopulta tämän pitäisi johtaa siihen, että väestölle ja muille yrityksille kannetaan edullisempia tariffeja.

Yhtiön toimitusjohtajan edustajana todettakoon ensinnäkin, että valtion olisi huolehdittava omien kansalaistensa hyvinvoinnista ja päättää sitten vain siitä, sallitaanko valtavia rahaa ulkopuolisille, jotka saavat lisäksi konkreettista tukea talousarviostaan. Tämän lisäksi on syytä panna merkille, että kriittisen valuutan tuottamiseen valmistavat yritykset ovat jo pitkään aiheuttaneet merkittäviä kustannuksia juuri siksi, että niiden on käytettävä paljon rahaa maksetun sähkön maksamiseen. Todettiin myös, että vain tällä alalla toimivilla suurimmilla yrityksillä on varaa saada täysipainoista voittoa digitaalisen valuutanlouhinnan alalla. Pienyritykset eivät kuitenkaan pysty kattamaan kustannuksia, jotka ne ovat muodostaneet itse prosessin suuren energiankulutuksen vuoksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti