Miksi sijoittajien tulisi valmistautua tulevaan kriisiin

24.03.2019

Rahoitusanalyytikoiden on tunnustettava, että kansainvälisten suhteiden epävarmuus on tärkein tekijä, jolla on kielteinen vaikutus globaalien rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Huolellisesti kiinnitetään huomiota Ison-Britannian erottamiseen Euroopan unionista, vaikeuksista Kiinan ja Yhdysvaltojen välisissä suhteissa sekä uhkaavista Euroopan parlamentin vaaleista suurelta osin vaikuttaa sijoittajien toimintaan.

Viime vuoden aikana maailmantalouden kasvuvauhti on osoittanut selkeää ja merkittävää hidastumista. Ensinnäkin ulkopuolisten joukossa olivat jalostusteollisuuden yritykset. Rahoitusanalyytikot puolestaan odottavat edelleen tilanteen paranemista alkuvuodesta alkaen. Kiinan talousindikaattorien pitäisi ennusteensa mukaan osoittaa vakaa kehitys, ja Euroopan unionin maiden talouden sektori reagoi siihen asianmukaisesti. Samaan aikaan pankkiirit sekä viime kuukausien aikana ovat äärimmäisen varovaisia, tarkkailemalla huolellisesti, mitä prosesseja maailmanmarkkinoilla tapahtuu.

Samalla todetaan, että luottoluokan korkotason ennustettu kasvu ei tapahtunut, vaikka se oli odotettu vuodesta 2017 lähtien. Euroopan keskuspankki päätti kuitenkin jättää kaiken ennallaan, jolloin korkotaso jäi negatiiviseksi. Tämä kävi ilmi siitä, että EKP: n virkamiehet toivovat lisäävänsä BKT: n kasvua sekä inflaatiovauhtia, ja ne puolestaan laskivat väärin, ja ensimmäinen maa, joka testasi itseään, oli virheellisten ennusteiden kaikki negatiiviset seuraukset. Vastauksena tähän, Eurocentrobankilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin vähentää ennusteidensa tehokkuutta.

Jos luotte perustekijöihin, voidaan todeta, että kuluttajien kysynnän taso EU-maissa säilyy samalla tasolla. Tätä seikkaa palveli enemmän valuuttamarkkinoiden vakaus. Ulkoiset markkinat keskittyvät kuitenkin Kiinan toimintaan, koska sillä on tällä hetkellä määräävä asema. Samalla taloustieteilijät huomasivat huomattavan viiveen jalostusyritysten kehityksessä, mikä on heidän mielestään väliaikainen. Toinen tekijä oli saksalaisten autovalmistajien siirtyminen uusiin ympäristöstandardeihin. Lopulta tämän pitäisi johtaa siihen, että teollisuustuotteiden tuotannon taso Saksassa alkaa lähitulevaisuudessa kasvaa tasaisesti.

Samalla eurooppalainen sääntelyviranomainen ei halua kieltäytyä harjoittamasta omaa politiikkaansa suhteessa korkoihin, ja uskoo, että tämä suunta on strateginen Euroopan taloudelle. Rahoitusmarkkinoiden asiantuntijat puolestaan kutsuvat tätä keskuspankin suhtautumista tähän kysymykseen ainakin lyhytnäköisesti, eivätkä varmasti ole strategisia. Heidän mielestään virkamiehet jäivät käyttämättä tilaisuutta korjata tilannetta lisäämällä lainanottokustannuksia. He toteavat, että tällainen kielteinen kokemus on jo ollut Japanissa, ja Euroopassa sitä toistetaan kaikesta huolimatta. Niiden mielestä korkotasoa olisi nostettava vähintään nollaan, eikä unohdeta investoida infrastruktuurihankkeisiin. Loppujen lopuksi tämä johtaa siihen, että useimpien euroalueen maiden talousarvioissa on alijäämä, joka puolestaan käynnistää rahoitusvirrat, jotka ovat tällä hetkellä pysähtyneinä.

Huolimatta siitä, että analyytikot odottavat talouden elpyvän vuoden toisella puoliskolla, ne kuitenkin osoittavat riskejä, joita odotetaan, jos EBT ei kieltäydy valitusta suunnasta. samanaikaisesti Euroopassa on paljon lupaavia hankkeita, joita estetään vain siksi, että sijoittajat pelkäävät alhaisesta kannattavuudestaan. Lopulta kaikki asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että osakemarkkinoiden kasvu voi tarjota erittäin suotuisat olosuhteet. Tämä on mahdollista vain, jos euromääräisiin joukkolainoihin investoidaan enemmän varoja, koska ne eivät ole suuremmalla määrin sidoksissa inflaatiotasoon.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti