Maailmantalous hidastuu Brexitin ja kaupan sodan vuoksi

23.11.2018

Maailmanpankin viimeaikaisen perustutkimuksen tulokset osoittavat, että maailmanmarkkinat kehittyvät nykyään merkittävästi hidastuvan. Todettiin, että asiantuntijat, ennusteiden tekeminen, päättivät katsoa vain kahta vuotta eteenpäin. Jos luotat täysin tutkimuksen tuloksena saaduista tiedoista, ei ole tarpeen odottaa vuotuista talouskasvua yli 3,5%. Ja tähän epämiellyttävään olosuhteeseen, Laurence Boonen mukaan, joka on johtava taloustieteillä jonkin asiaankuuluvan kansainvälisen järjestön kanssa, on useita hyviä syitä.

Asiantuntijan mukaan tärkein kielteinen tekijä, joka aiheuttaa maailmanmarkkinoiden kasvun hidastumisen, on taloudelliset ja kaupalliset ristiriidat. Koko maailma näki, että eri maiden välisten kauppasukkojen kehittyminen vaikutti välittömästi maailmantalouden kehityksen vauhdin hidastumiseen. Tämän lisäksi voidaan kutsua myös toinen epävakauden kuumakanta, Brexit, jolla on myös kielteinen rooli Euroopan mantereella.

Kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön järjestö puolestaan ehdottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Euroopan unionia työskentelemään perusteellisesti sopimuksen tekemiseksi, joka mahdollistaisi lähimpien taloudellisten suhteiden säilyttämisen. Näin ollen asiantuntijat huomauttavat, että kummankin osapuolen hallituksilla on paljon työtä, jos he haluavat asemansa taloudessa paranevan. Heidän mukaansa, jos mahdollisuus lähteä Yhdistyneestä kuningaskunnasta Euroopan unionista toteutetaan lievän skenaarion mukaan, voimme odottaa jo ensi vuoden aikana, että kehitysnäkymät osoittavat voimakasta kasvua.

Markkina-analyytikot puolestaan ovat vakuuttuneita siitä, että jos exit-skenaario, jostain syystä, seuraa ankaraa skenaariota, talouskasvun heikkeneminen tulee vielä näkyvämmäksi ja konkreettisemmaksi. Siten talouspoliittisen järjestön mukaan kaikkien prosessissa mukana olevien osapuolten olisi työskenneltävä tiiviimmin kaikkien sopimusten artiklojen kanssa, jotta vältetään kiireettömät päätökset, jotka voivat sen jälkeen johtaa tilanteiden huonontumiseen ja aiheuttaa merkittäviä riskejä.

Vuosittaisen taloudellisen katsauksen puitteissa painopisteiden joukossa pyrittiin varmistamaan kasvuindikaattoreiden jatkuminen. Samanaikaisesti todettiin, että analyytikkojen tekemät ennusteet viittaavat siihen, että lähitulevaisuuden kehitysvauhti pysyy riittävän korkealla tasolla. Pierre Moscovisi, joka on Euroopan talous- ja valtiovarainministerien virka, totesi, että tutkimuksen jatkaminen edellyttää edelleen kasvun jatkamista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti