Korvaako vety maakaasun Euroopassa

03.09.2019

Viimeaikaiset suuntaukset osoittavat, että ihmiskunta yrittää löytää vaihtoehtoisia energialähteitä ja kokee sekä uusia että jo tuttuja lajeja. Yksi sellaisista ratkaisuista on vedyn käyttö tavanomaisen hiilen, öljyn ja maakaasun sijasta. Tämän lisäksi kehittyneiden maiden hallitukset alkavat antaa yhä enemmän tukea tällaisten hankkeiden kehittämiselle, investoimalla niihin joka vuosi, yhä enemmän varoja.

Euroopan maista Saksa on hyvin ansaittu johtaja ”vetytekniikan” kehittämisessä. Vain viimeisen 12 kuukauden aikana tämän maan alueella on alkanut grandioosi laitteiden, jotka on suunniteltu tuottamaan vetyä elektrolyysin avulla, rakentaminen. Tämän lisäksi pohditaan myös vetykaasun käyttömahdollisuuksia asuintalojen lämmitykseen. Lisäksi vain Saksassa on tällä hetkellä toteutettu hanke matkustajajunan käyttämiseksi, joka käyttää vetyä polttoaineena. Asianomaiset yksiköt huomauttavat, että tämän tyyppisen liikenteen käyttö tällaisen epätavanomaisen polttoaineen kanssa edistyy melko onnistuneesti. Tähän mennessä useat sellaiset matkustajajunat toimivat jo kunnolla, suorittavat säännöllisiä lentoja ja kuljettavat tuhansia ihmisiä.

Ei ole tarpeetonta huomata, että innovatiivisen liikenteen käyttö inspiroi jatkuvaa optimismia Saksan hallituksessa. Ensimmäisen kokemuksen perusteella suunnitellaan jo perinteisten dieselveturien täydellistä siirtymistä seuraavien 2 vuoden aikana uusiin vetykäyttöön. Yksi positiivinen näkökohta tässä asiassa on, että haitallisen savun sijasta vetymoottori tuottaa ehdottoman puhdasta vesihöyryä, ja tälläkin on myönteinen vaikutus maan ympäristötilanteeseen. Vetytekniikan laajamittainen käyttö, joka oli vauhtana teollisuuden kehittämiselle paitsi Saksassa, myös Ranskan koneenrakennusyritykset, alkoivat vastaanottaa veturien ja niihin liittyvien laitteiden tilauksia.

Myös Belgia ja Alankomaat päättivät pysyä tässä suunnassa, ja ne aloittivat yhteishankkeen toteuttamisen, johon sisältyy jokilaivan käyttöönotto. Asianmukaisen infrastruktuurin kehittämisen varmistamiseksi hanke kehittää ja toimittaa tällaisille ajoneuvoille polttoainetta koko käyttöalueella. Suunnitellaan rakentaa erityisiä vetybensasemia.

Itävalta ei myöskään halua jäädä jälkeen tämän segmentin johtajista, joiden suunnitelmissa on muuttaa terästeollisuutta radikaalisti. On syytä huomata, että tämän ongelman ratkaisemiseksi useita itävaltalaisia huolenaiheita, jotka ovat alan johtajia, ovat yhdistäneet voimansa kerralla. Samanaikaisesti on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että kaikki nämä aloitteet toteutetaan Itävallan hallituksen aktiivisella tuella, sillä tällä on omat suunnitelmansa tältä osin. Ensinnäkin Itävallan viranomaiset laativat suuret suunnitelmat vedyn käytön polttoaineena käyttämistä kehittelevien alojen kehittämiseksi, ja ne suunnittelevat puhkeamista tähän suuntaan johtavien maiden joukossa paitsi Euroopan mantereella myös koko maailmassa.

Myös Iso-Britannia päätti pysyä uusien energialähteiden kehittämisessä, ja jo tällä hetkellä on käynnissä projekteja, joissa tutkitaan vedyn tehokkaan tuotannon ja käytön mahdollisuuksia. Perusteluja on kehitetty koko elektrolyysilaitosverkoston rakentamiseksi, jolla on tarkoitus tulevaisuudessa korvata perinteiset kaasukattilat. Suurin osa uusien vedyn käyttöön perustuvien polttoaineiden kehittämissuunnitelmista kotien lämmitykseen kaikkialla kuningaskunnassa.

Samaan aikaan ajatus vedyn käytöstä polttoaineena ei syntynyt tyhjästä. On muistettava, että Euroopan unionin maat ovat tehneet sopimuksia ilmaston parantamisesta maailmassa. Ensinnäkin vety eroaa muista polttoainetyypeistä siinä, että sen käyttö ei uhkaa haitallisten hiukkasten päästöjä ilmakehään. Tässä suhteessa eurooppalaiset tutkijat vaativat, että vedyn laaja käyttö perinteisten polttoaineiden korvikkeena edistää sitä, että ilmaston lämpeneminen koko planeetalla minimoidaan. Lisäksi näiden tekniikoiden kehittäminen antaa mahdollisuuden kehittää uusia suuntauksia taloudessa, jolloin voidaan aloittaa uusi tuotantokapasiteetti.

Tärkeä vedyn tuotannon ja käytön rooli on kansallisen turvallisuuden alalla. Ensinnäkin, tämän teollisuuden kehittäminen antaa valtioille mahdollisuuden saavuttaa suurempi energiariippumattomuus. Myös sellaisten polttoaineiden kuten dieselin ja muiden öljytuotteiden ostot vähenevät merkittävästi. Samaan aikaan analyytikot muistuttavat, että ei ole syytä rakentaa tarpeettoman kunnianhimoisia suunnitelmia vedyn laajalle käytölle. He väittävät, että kaukana kaikista toiminta-alueista ovat valmiita siirtymään kokonaan vetypolttoaineisiin. Siksi sijoittajia neuvotaan ole varovainen ennen sijoittamista pääomasi yhteen tai toiseen toimialaan, koska kaikki eivät missään nimessä pysty tuottamaan todellista voittoa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti