Kiina aikoo kehittää arktista Suomea

13.03.2019

Huolimatta siitä, että Kiina on huomattavan kaukana arktisen alueen rajoista, hän aikoo puolestaan luottaa luotettavasti läsnäoloonsa. Arktisen toimijan aseman saavuttamiseksi Kiinan hallitus pyrkii aktiivisesti vahvistamaan siteitä Suomeen. Suomalaiset itse kuitenkin katsovat, että tällaisesta yhteistyöstä koituvat tietyt edut ovat koko joukko merkittäviä riskejä, jotka on otettava huomioon.

Pääasiassa puhumme siitä, että äskettäin tiedotusvälineissä ilmestyi raportti Suomen ja Kiinan yhteistyön mahdollisuuksista arktisen alueen kehittämisessä. Raportin on laatinut Suomen hallituksen nimeämä erityisvaliokunta. Mietinnössä korostetaan erityisesti, että Suomen puolella pystytään täysin varmistamaan monen miljoonan dollarin investointivirtojen siirtyminen Kiinan edustajilta, mutta on pakko ottaa huomioon tiettyjen vaikeuksien esiintymiset, jotka tekevät yhteistyötä niin suuren maailman toimijan kanssa.

On syytä huomata, että viime aikoina Kiina on ollut ennennäkemätöntä kiinnostusta arktisen alueen kehittämiseen. Samalla on lisättävä, että tämä suunta on yksi tämän maan lainsäädännöllisesti asettamista painopisteistä. Suomessa puolestaan lausuntoja tästä asiasta jaettiin, ja jos joku osapuolista uskoo, että Kiinan pääoman houkutteleminen voi vaikuttaa myönteisesti koko maan ja alueen kehitykseen, heidän vastustajansa ovat varmoja siitä, että tässä asiassa On olemassa useita tekijöitä, jotka aiheuttavat merkittäviä epäilyksiä tällaisen vaiheen tarkoituksenmukaisuudesta.

Huolenaiheiden lisäksi asiantuntijat totesivat, että Kiina vahvistaa joka tapauksessa asemaansa yhtenä maailman johtajista. Siksi meidän ei pidä unohtaa, että taloudelliset kysymykset ovat tärkein asia, joka kiinnostaa tätä maata. Lisäksi talouden kehitys edellyttää energiakustannusten nousua ja resurssien käytön merkittävää kasvua. Niinpä näillä leveysasteilla sijaitsevilla merireiteillä on merkittävä rooli Kiinan talouden kehityksessä.

Ei olisi tarpeetonta huomata, että Suomen ja Thaimaan välinen yhteistyö on jatkuvasti kasvussa, ja sillä on melko kadehdittava potentiaali. Tämän perusteella asiantuntijat väittävät, että molempien maiden tiivis yhteistyö arktisen alueen kehittämisessä voi tuoda merkittävää hyötyä kaikille. Lähteiden mukaan kehitetään useita yhteistyöohjelmia sellaisilla aloilla kuin: matkailu, uusiutuva energia, uusien mineraaliesiintymien ja kuljetusten kehittäminen. Erillisesti sanottiin, että rautatien rakentaminen arktiselle merelle suunnattiin, mutta profiilikomissio katsoi, että tämä suunta oli mahdotonta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti