Joka kolmas suomalainen opiskelija on valmis lähtemään maasta

02.09.2017

On huomattava, että Suomessa on monia tutkimuskeskuksia, jotka haluavat saada uusimmat tiedot eri lähteistä ja kaikista yhteiskunnan edustajista. Äskettäin, tutkimuskeskus Eurostudent, joka on suorittanut oman tutkimuksensa, sai selville tulevien nuorten asiantuntijoiden hallitsemat mielialat. Joka viides opiskelija haastateltu myönsi, että heidän oli kohdattava taloudelliset ongelmat.

Samaan aikaan korkea-asteen oppilaitosten opiskelijat ovat jo ajattelemassa, pystyvätkö heidät löytämään kunnon työpaikkansa kotimaassaan vai pitäisikö heidän joutua lähtemään kotimaastaan kiduttamalla heidän onnellisuuttaan ulkomailla. Jo noin kolmannes korkeakouluopiskelijoista päätti itse, että jos he eivät löytäneet itselleen kunnollista työtä Suomen alueella, he menestyisivät helposti ulkomaille.

Tällainen tilanne puolestaan huolestutti Johann Moision, joka on koulutuksen neuvonantajan virka, Suomen hallituksessa, sanoen, että maassa on aivovuotoa. Hänen mukaansa on ryhdyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin tämän ongelman ratkaisemiseksi, muuten oppilaitosten tutkinnon suorittajat eivät odota hetkeä, jolloin he löytävät heille sopivan työpaikan. Näin hän kiinnittää huomiota siihen, että korkeasti koulutetut asiantuntijat voivat pysyvästi jättää Suomeen.

Samaan aikaan viimeaikaisessa tutkimuksessa on selvästi osoitettu, että suomalaisten opiskelijoiden on osallistuttava suuri osa maksullisista valinnaisista. Tämä pätee erityisesti oikeustieteiden opiskelijoihin, joissa suurin osa koulutusprosessista on maksettu. Lisäksi noin 20% haastatelluista vastaajista myönsi, että heidän oli kohdattava taloudellisia vaikeuksia koko koulutuksen ajan. Sama osa opiskelijoista, jotka joutuvat työskentelemään pysyvässä työpaikassa, selviytyäkseen koulutuksesta. Samalla kaksi kolmasosaa vastaajista vakuutti varmasti, että jos he eivät toimineet, he eivät saaneet koulutusta.

Lue myös:

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti