Intian hallitus aikoo kieltää maan kansalaisten käyttäjien tietojen tallentamisen

07.08.2018

Tiedettiin, että Intian hallitus päätti hyödyntää Venäjän kokemusta ja kysyntää kaikista IT-alalla toimivista yrityksistä palauttamaan kaikki tiedot ulkomailta tulevista käyttäjistä maan alueelle.

Ensimmäinen asia, jonka Intian hallitus päätti aloittaa tämän innovaation toteuttamisen, on merkittävä lainsäädäntömenettelyn kiristäminen ja uusien välineiden luominen tämän prosessin tehokasta hallintaa ja valvontaa varten. Näin ollen hallituksen seinien sisällä on jo laadittu lakiluonnoksen ensimmäinen versio, jossa kaikki Internet-tilassa toimivat yritykset tarvitsevat tallentamaan kaikki tämän maan kansalaisten käytettävissä olevat tiedot yksinomaan kotimaisiin resursseihin.

Samalla tämä ei ole mikään Intian ensimmäinen yritys, joka kiristisi huomattavasti Internetin tietotekniikan sääntelynormeja. Selvästi viikko sitten maan keskusteli melko merkittävä tapahtuma, joka aikoo esitellä Intian hallinnon koko maassa. Ensinnäkin puhumme siitä, että virkamiehillä on tarkoitus siirtää täysin kaikki intialaisten kansalaisten sosiaalisten verkostojen ja Internet-kauppojen käyttäjien henkilökohtaiset tiedot omiin palvelimiinsa.

Ensinnäkin uuden lakiehdotuksen kehittäjien mukaan nämä toimenpiteet yksinkertaistavat huomattavasti lainvalvontaviranomaisten työtä, jolla on ainutlaatuinen mahdollisuus pyytää viipymättä tietoja, mikäli ne ovat välttämättömiä tutkimuksen aikana. Heidän tehtävänsä yksinkertaistaa huomattavasti se, että nyt tutkija voi pyytää paikalliseen datakeskukseen tallennettuja tietoja.

Erityisesti asiakirjan liitteenä oleva asiakirja sanoo, että tämän asiakirjan hyväksyminen vaikuttaa merkittävästi maan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen tietotekniikan alalla. Erityisen merkityksellinen tämä kysymys on tulossa uudemmaksi, kun otetaan huomioon maailmanlaajuisen tiedonvälityksen määrän lisääntyminen.

Samaan aikaan Intian hallitus aikoo tehdä konkreettisia muutoksia digitaalisten teknologioiden alalla toimivien kotimaisten yritysten työhön. Hankkeen laatijoiden käsityksen mukaan antimonopolin sääntelijän tehtävät seuraavat lähes kaikkia sähköisiä kaupallisia liiketoimia, jotka alkavat seurannasta, liiketoimien toteuttamisesta ja yritysten sulautumisesta. Lisäksi ei ole suljettu pois mahdollisuutta, kun Internet-kaupankäynnin alalla toimivien yritysten vastuu on käytettävä keskinäisten maksujen toteuttamiseen yksinomaan kansallisessa sähköisessä maksujärjestelmässä.

Jos uusi laki hyväksytään, monet ulkomaiset yritykset joutuvat noudattamaan sääntöjä ja luomaan edullisia palveluja jo Intian alueella. Tämä kuitenkin johtaa väistämättä huomattaviin rahoituskustannuksiin, jotka yleensä jäävät tavanomaisten käyttäjien harteille. Älä vähennä sitä, että hallitus, jolla on käytettävissään paitsi taloudellisia resursseja myös sosiaalisia verkostoja, tulee liian aktiivisesti kiinnostumaan sellaisista intiimeistä hetkistä kuin henkilökohtainen kirjeenvaihto ja niin edelleen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti