FATF on kehittänyt toimia salaisten laitteiden laittoman kaupan torjumiseksi

11.03.2019

Ensinnäkin FATF: n johto valitti cryptocurrency -markkinoiden yksityisen segmentin edustajille, että se haluaa saada heiltä kommentteja viimeistään kuluvan vuoden huhtikuun 8. päivänä. Samaan aikaan ryhmä, joka työskentelee varojen laittoman liikkumisen ja rahanpesun torjumiseksi, on julkaissut alustavan luettelon vaatimuksista, jotka esitetään digitaalisen valuuttamarkkinoiden osallistujille. Tällä hetkellä 36 jäsentä kuuluu tämän organisaation toimivaltaan.

FATF: n edustajat puolestaan odottavat, että yksityiset segmentit edustavat markkinaosapuolet 8. huhtikuuta mennessä antavat asiaa koskevia huomautuksia. Ryhmä kesäkuussa on suunnitellut lopullisen kokouksen, jossa käsitellään tätä aihetta. Ensinnäkin konsernin johdon suositusten mukaan digitaalisten valuuttojen alaan liittyviä palveluja tarjoavien organisaatioiden on käytävä asianmukaista rekisteröintimenettelyä, jonka jälkeen niiden on saatava toimilupia. Kuten suosituksessa todetaan, palveluntarjoajien toimilupien myöntäminen tässä segmentissä olisi toteutettava niiden perustamisen yhteydessä. Lisäksi näiden organisaatioiden omistajien on annettava tietoja tunnistetiedoista viranomaisille, jotka ovat vastuussa tästä työstä.

Lisäksi siinä säädetään kaikkien cryptocurrency-markkinoille liittyvien tuotteiden sertifioinnista siinä tapauksessa, että asiaankuuluvat määräykset annetaan yhden valtion alueella. Tämän lisäksi FATF kiinnittää erityistä huomiota siihen, että toimenpiteet, joita aiotaan käyttää suhteiden säätelyyn cryptocurrency -liikevaihdon alalla, olisi toteutettava perusteettomasti ja täysin niiden tehtävien mukaisesti, joita varten ne on alun perin suunniteltu.

Ensinnäkin sanotaan, että tämän segmentin valvonta ja sääntely olisi toteutettava yksinomaan tässä asiassa toimivien valtion laitosten tasolla. Sellaisten valtiosta riippumattomien itsesääntelyorganisaatioiden osallistuminen tässä suhteessa on täysin mahdotonta. Lisäksi ryhmän edustajat totesivat erikseen, että kaikkien maiden, jotka pitävät tarpeellisena hyödyntää suosituksia, olisi toteutettava joukko toimenpiteitä, jotka mahdollistavat keskitetyn sääntelyn tällä markkina-alalla, asiaankuuluvien lainsäädäntömuutosten hyväksymisen tasolla. Ensinnäkin on tarpeen kehittää rikos-, hallinto- ja siviililainsäädäntöä koskevia muutoksia, joissa määrätään seuraamuksista niille, jotka haluavat rikkoa sääntelyviranomaisen vaatimuksia.

Lisäksi FATF ehdottaa, että kaikkien cryptocurrency-markkinoiden palveluntarjoajien olisi kehitettävä asiakkaitaan koskevia erityisiä tietokantoja ja kaikkia rahoitustapahtumia, jotka olisi esitettävä asianomaisille valtion virastoille pyynnöstä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti