Euroopan unioni tarvitsee uusinta teknologiaa

09.04.2019

Jokaisen valtion taloudellisen kehityksen lupaus on innovatiivisten teknologioiden saatavuus ja niiden käytännön soveltaminen. Niiden käyttöönoton ansiosta tavallisten kansalaisten elämänlaatu paranee huomattavasti. Tämä vaikuttaa kaikkien liikennemuotojen turvallisuuden kehitykseen, terveydenhuollon laatu paranee, ja teollisuussektorin kapasiteetit kasvavat merkittävästi.

Ei niin kauan sitten, televisio-ohjelmassa, monien maiden toimittajat yrittivät selvittää, miten innovaatiot voisivat vaikuttaa myönteisesti talouden yleiseen tilaan. Keskustelussa kiinnitettiin erityistä huomiota sekä tekoälyyn että robotteihin. Eräässä esimerkissä mainittiin miehittämättömät ilma-alukset, jotka kykenivät toimimaan täysin itsenäisessä tilassa. Ohjaamalla voit tarkastaa putkilinjojen osat, jotka sijaitsevat vaikeasti saavutettavissa paikoissa. Lisäksi tällainen kehitys löytyy varmasti sovelluksista teollisuudessa, valtavien yritysten kartoittamiseen. Näin ollen tällaiset laitteet voivat olla turvallisia ja ohjata laitetta etänä, eikä heidän tarvitse joutua vaarantamaan terveyttään ja joskus elämäänsä.

Näiden tutkimusten rinnalla keinotekoiseen älyyn liittyvään kehitykseen investoidaan huomattavia varoja. On syytä huomata, että tiedemiehet eivät vain kehitä tällaisia tekniikoita vaan myös löytää käytännön sovelluksia. On myös huomionarvoista, että kokeneet asiantuntijat houkuttelevat innokkaasti nuoria opiskelijoita tutkimukseensa. Käytännössä he voivat siis oppia kokeisiin ja kehitykseen osallistumisesta saatuja kokemuksia. Lisäksi monille korkeakouluista valmistuneille nuorille asiantuntijoille kysymys työn suunnasta on jo ratkaistu, ja jokainen niistä seurataan opiskeluprosessin aikana, jotta heille tarjotaan työtä. On huomattava, että alan asiantuntijat tekevät mielellään yhteistyötä kollegoiden kanssa kaikkialla Euroopan unionissa ja tekevät niistä usein kumppaneitaan.

Kaikista myönteisistä näkökohdista huolimatta innovatiivisten teknologioiden soveltaminen ei saa unohtaa, että tässä asiassa tietyt ongelmat ovat piilossa. On tarpeen ottaa huomioon, että koneiden laaja käyttö työpaikoilla voi aiheuttaa ongelmia työpaikoilla. Tällöin miljoonat ihmiset voivat olla töissä, ja tämä on asian eettinen puoli. Suurin osa tällä alalla opiskelevista asiantuntijoista on kuitenkin varmoja siitä, että on olemassa useita taitoja ja kykyjä, jotka eivät ole helposti käytettävissä missään koneessa, ja siksi nykyaikaisissa olosuhteissa ihmisten on kehitettävä juuri tällaisia taitoja, jotta he voivat kilpailla robottien ja tekoälyn kanssa.

Asiantuntijat sanovat puolestaan, että eurooppalaiset yritykset ovat tässä vaiheessa merkittävästi jäljessä innovatiivisen kehityksen tutkimuksessa ja kehittämisessä. Näitä kysymyksiä käsitellään perusteellisemmin Aasian ja Amerikan maissa, joissa näihin tarkoituksiin suunnataan vuosittain valtavia varoja. Noin vuosi sitten jotkut Euroopan maat allekirjoittivat keskustelun jälkeen erityisen julistuksen, jossa kehitettiin toimenpiteitä kehitysyhteistyöhön keinotekoisen älykkyyden mahdollisuuksien tutkimiseksi. Huomattakoon, että tähän suuntaan pitäisi toimia vain valtion omistamia yrityksiä, mutta myös yksityisiä yrityksiä. Näille hankkeille on jo suunnitteilla yli 20 miljardin euron investointeja. Vuoden 2020 päättymisen jälkeen ohjelman kehittäjien suunnitelmien mukaan tällä alalla myönnettävien määrärahojen määrä kasvaa merkittävästi.

Nykyään nykyaikaisen teknologian kehittämisen ja toteuttamisen johtaja on Ruotsi. Tätä valtiota voidaan perustellusti kutsua Euroopan unionin innovaatiokeskukseksi. Lisäksi asiantuntijat luottavat siihen, että koulutukseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota, sillä tämä on kaiken alkua. On tarpeen opettaa nuorille kykyä yhdistää tietonsa saadakseen halutun tuloksen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti