Euroopan maat allekirjoittivat sopimuksen sähköisestä hallinnosta

07.10.2017

Euroopan maiden hallitusten jäsenet allekirjoittivat niin kutsutun Tallinnan julistuksen kanssa yhdessä Euroopan kauppayhdistyksen edustajien kanssa digitaalitekniikan kehittämisen ja käyttöönoton ministeriöiden toiminnassa. Tämä asiakirja mahdollistaa kaikkien EU-maiden tiiviin yhteistyön kehittämällä uudenlaisen sähköisen hallinnan. Tapahtuma ilmoitti Viron järjestäjäkomitean päälliköstä.

Toisaalta Urve Palo, joka on teknologian ja yrittäjyyden ministeri, on kommentoinut motiiveja tämän asiakirjan yksimieliselle tuelle. Hänen mielestään kaikilla EU-mailla pitäisi olla samat mahdollisuudet palvella yrittäjiä ja tavallisia ihmisiä. Tästä lähtien sinun ei tarvitse lähteä talosta saada mitään palveluja.

Lisäksi Viron virkailija, tämä julkilausuma, tarjoaa paljon enemmän mahdollisuuksia koko yhteisön yhteistyöjärjestelyissä. Kaikki asiakirjat voidaan tehdä suoraan oikeilla rakenteilla, suoraan verkossa, sekä rajanylityspaikassa että muissa tapauksissa.

Aivan kuten Viron pääministeri Jüri Ratas ilmaisi oman mielipiteensä mahdollisuuksista, sähköisestä hallintotavasta ja totesi, että tämä on erittäin merkittävä suunta. Hänen mukaansa viime vuoden aikana vain nykyaikaisen sähköisen tekniikan avulla oli mahdollista säästää yli 3,5 tuhatta tuntia. Hänen mukaansa tämä on siis kaksinkertainen talous, joka antaa meille mahdollisuuden työskennellä entistä varovaisemmin työaikaa ja samalla vähentää kustannuksia, koska tämä on suora seuraus uusista tekniikoista.

Kaikki eurooppalaiset johtajat kannattivat digitaalisen markkinoiden toteutettavuutta ensi vuoden loppuun mennessä. Heidän mukaansa tällaiset menetelmät antavat EU: n kansalaisille mahdollisuuden hyödyntää entistä paremmin palveluja ja tavaroita Kansainyhteisön sisällä. Lisäksi tämän hankkeen laatijat toteavat, että tämän suunnan kehittäminen palvelee uusien työpaikkojen luomista kaikkialla Euroopan unionin kulmassa.

Lue myös:

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti