Euroopan komissio kehottaa investoimaan enemmän rahaa taloudelliseen kehitykseen

03.03.2019

Euroopan unioniin kuuluvien maiden taloudellisten ja sosiaalisten alojen tilanteen säännöllinen analyysi päätyi siihen johtopäätökseen, että niiden talouksien investointien määrää on lisättävä. Tämän lisäksi Euroopan komission jäsenet totesivat erikseen, että tällä hetkellä on erittäin tärkeää toteuttaa budjettipolitiikkaa, lähestyä sitä vastuullisemmin ja ottaa käyttöön uusia uudistuksia.

Erityisesti EY: n työn tuloksista julkaistu asiakirja osoittaa, että useimmissa Euroopan maissa taloudelliset ongelmat ovat luonteeltaan välttämättömiä, ja niihin on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin. Kussakin Euroopan unionin maassa on omia erityisiä ongelmia, mutta ne ovat osa EU: n talouden yleistä tilaa. Kaikki nämä tekijät ovat viimeisten seitsemän vuoden ajan edelleen rajoittaneet koko kansainyhteisön talouskasvua.

Raportissa todetaan, että yhteiset ponnistelut mahdollistavat monien epämiellyttävien haasteiden selviämisen, mutta on myös ongelmia, jotka haittaavat taloudellista kehitystä pitkään. Ottaen huomioon sen, että viimeisten vuosien aikana taloudellisten indikaattorien kasvuvauhti näyttää jatkuvasti laskevan, kaikkien maiden hallitusten on toteutettava useita toimenpiteitä taloudellisen tilanteen vahvistamiseksi. Perusteena on välttämätöntä, että ne toteuttavat kaikki toimenpiteet velkojensa vähentämiseksi. Lisäksi on syytä kiinnittää erityistä huomiota uusien investointien houkuttelemiseen ja tuottavuuden indikaattoreiden lisäämiseen. Toinen toimenpide, jolla varmistetaan Euroopan komission jäsenten mukaan kehitys, on eriarvoisuuden poistaminen.

Mietinnössä korostetaan myös, että tällä hetkellä väestön työllisyysasteet ovat ennennäkemättömiä ennätystasoja, kun taas työttömyysaste on laskenut merkittävästi ja pysyy alhaisimmalla tasolla kuin koskaan. Huolimatta siitä, että monissa maissa velkojen määrä on edelleen erittäin korkea, monella tavalla ne osoittavat tasaista kasvua.

Samalla on olemassa useita yhteisiä ongelmia, jotka muodostuvat väestön ikääntymisestä, mikä johtaa tuottavuuden yleiseen vähenemiseen. Lisäksi nopea teknologinen kehitys luo myös konkreettisia vaikeuksia työmarkkinoilla. Useat maat eivät kuitenkaan pysty tarjoamaan riittävän korkeaa todellista tulotasoa, joka kuuluu perheelle. Ja nuorten työllisyysongelma on monissa maissa edelleen ratkaisematta. Maailmanlaajuisen taloudellisen epävarmuuden taustalla on välttämätöntä, että Euroopan hallitukset pyrkivät kaikin tavoin edistämään talouksiaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti