Euroopan keskuspankki valmistautuu edistämään kotimarkkinoita

03.07.2019

Reetets-julkaisun sivuilla julkaistun raportin mukaan eurooppalaisen tsentorobankin edustajat ilmaisivat valmiutensa käyttää maksimaalisia ponnisteluja työkalujensa avulla, joita he voivat mukauttaa tilanteen mukaan inflaation tason nostamiseksi. Tämän lisäksi EKP: n pääjohtaja Olli Rehn, joka johtaa myös Suomen Pankkia, totesi, että tämän organisaation rahoituspolitiikan suuntaa voidaan tarvittaessa muuttaa.

Hänen mukaansa EKP: n johtokunnan jäsenet ilmaisivat täydellisen valmiutensa tarpeen mukaan tehdä mukautuksia kaikkien niiden käytettävissä olevien välineiden työhön. Näin ollen ne odottavat varmistavansa, että inflaatiovauhti jatkuu vakaana kohti optimaalista tasoa. Tietoja tästä, Ren sanoi puheessaan puhuessaan konferenssin osanottajille Helsingissä. Lisäksi hän totesi, että hän myöntää täysin, että inflaatioindikaattorit osoittavat lievää epävakautta, jolloin ne laskevat yli suunniteltujen lukujen ja sitten hieman laskevan. Ei olisi tarpeetonta muistuttaa, että juuri ennen tätä puheenvuoroa toinen Eurocentrobankin hallituksen jäsen totesi, että se myöntää täysin, että liian hitaan hinnankorotuksen takia inflaatio voi helposti olla hieman suurempi kuin suunniteltu enimmäismäärä.

Tämän lisäksi Ren: n lausuntojen mukaan on selvää, että tällä hetkellä lähes kaikkien maiden keskuspankit toimivat täysin uusissa olosuhteissa, mikä osoittaa, että kaikki ne vaativat syvällisempää analyysiä siten, että tiedot, tee riittävät arviot. Samalla hän muistutti, että nykytilanne eroaa pohjimmiltaan siitä, mitä oli aikaisemmin käsiteltävä. Tällä hetkellä lähes kaikkien maiden taloudet kohtaavat tällaisia ilmiöitä, kuten pitkäaikaisten lainaohjelmien korkojen lasku, väestön nopea ikääntyminen, ympäristön tilan heikkeneminen ja ilmastonmuutos. Näin ollen kaikki tämä on otettava huomioon talouspoliittisissa kysymyksissä.

Lisäksi Eurocentorbankin johtaja kiinnitti erityistä huomiota siihen, että EU: n taloudellisen tilanteen viimeisimmän arvioinnin jälkeen todellinen tilanne on muuttunut dramaattisesti. Ensinnäkin on otettava huomioon, että tässä vaiheessa EKP kiinnittää paljon huomiota työhön rahoitusmarkkinoilla syntyneiden ei-perinteisten varojen kanssa. Ja siitä on tulossa yhä ratkaisevampi osa valittaessa työnsä suuntaa. Puhujan sanojen mukaan hän päätti lisätä hänen mielipiteensä ja Philip Lane, joka on EKP: n johtava taloustieteilijä, jossa hän totesi, että tarvittaessa osastonsa politiikkaa voidaan muuttaa helpottamaan.

Lisäksi Lane totesi, että EKP: n tehokkuus riippuu pitkälti siitä, kuinka taitavasti he voivat hallita talouselämässä olevia prosesseja ja perustaa tilanteeseen perustuvia välineitä. Erityisesti tämä kyky on tarpeen tapauksissa, joissa EKP arvioi korkojen leikkauksen määrää. Ensinnäkin hänen on määritettävä välttämättömyyden aste.

Eurocentrobankin edustajien kokouksessa päätettiin laajentaa ennätyksellisen alhaisen korkotason luomiseen tähtäävää politiikkaa pankkisektorilla. Tämän päätöksen mukaan on tarkoitus pitää hinnat tällä tasolla vähintään yhden vuoden ajan. Samalla todettiin, että rahapolitiikan osalta todennäköisesti toteutetaan tiettyä lieventämistä, jos ne eivät saavuta haluttua tulosta inflaation suhteen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti