Euroopan keskuspankin politiikka uhkaa koko kansantalouden talouden vakautta

24.02.2018

Viimeaikainen osakemarkkinatapahtuma osoitti selvästi rahapolitiikan riippuvuuden markkinoiden osallistujista. Dow Jones -indeksin arvo oli 1600 pistettä, ja mieliala alkoi muistuttaa paniikkia.

Kuten kävi ilmi, puutteellisesti riskeissä yrittää houkutella uusia sijoittajia, tilanne on johtanut siihen, että oli aliarvioitu lainakorot, milloin tahansa voi muuttua todellinen riski pitkällä aikavälillä. Joten jos tämä ei vaikuta tähän tilanteeseen, sitten koko maailmantalous, kriisi saattaa uhata. Kuten edellä Jürgen Stark, entinen johtaja talousosaston EKP, politiikan kanssa pehmeän monetarismin, on aika lopettaa, koska se ei ole enää merkitystä.

Yhdysvallat on jo toteuttanut toimenpiteitä

Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuoden 2013 alusta lähtien ne alkoivat vähitellen vetäytyä rahan määrän kasvusta, kiinnittäen huomiota siihen, että volyymi on pitkään kasvanut. Siten Federal Reserve päätti, että oli aika korottaa diskonttokorkoa ja nostaa sen 1,5 prosenttiin. Tämä on kuitenkin kaukana kaikista toimenpiteistä, jotka olisi pitänyt ottaa jo kauan sitten, jotta Yhdysvallat ei pystyisi pitämään yllä markkinoiden uusia todellisuuksia.

Muissa maissa ne ovat edelleen asemansa

Kuten osoittautui, kehittyneiden maiden hallitukset eivät millään tavoin reagoineet tilanteeseen, vaan jatkavat tiukasti kiinni aiemmin valittua kurssia. Niille ei edes ilmene, että on aika toteuttaa toimenpiteitä, jotka vahvistavat rahapolitiikan ehtoja. Euroopan keskuspankin asema säilyy täysin ennallaan ja puolustaa lainoihin kohdistuvien alhaisten korkojen soveltuvuutta. Perusteluissaan virkamiehet väittävät, että deflaation odotukset tai inflaation syntyminen kohdennetusta kohdekanavasta heikentävät niitä. Älkää myöskään unohtako, että inflaation merkittävä lasku vuonna 2014 johtui hyödykemarkkinoiden hintojen laskusta ja energian hinnan pienenemisestä.

Siten EKP: n ei tarvinnut reagoida niin voimakkaasti inflaation merkittävään vähenemiseen, koska tämä ilmiö on tilapäinen, mikä johtuu useista objektiivisista syistä. Joten, oli parempi reagoida rauhallisemmin tilaan, kun tajusin, että pian kaikki muuttuu. Tilanne oli, kun rahapolitiikka muuttui talousarvion panttivankiksi ja poliittinen painostus siihen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti