EU löysi toisen tavan verojen keräämiselle

11.10.2019

Ilmeisesti tällä kertaa Euroopan unionin virkamiehet päättivät kuitenkin käyttää tavanomaista logiikkaa ja päättivät, että on aika ansaita ylimääräisiä veroja kansainvälisille organisaatioille ja yrityksille. Ratkaisu osoittautui melko yksinkertaiseksi, koska jos yritys ansaitsee rahaa jonkin yhteisöön kuuluvan maan alueella, on melko kohtuullista maksaa sille veroja. Tähän saakka monikansalliset yritykset maksavat verovähennyksensä vain, jos heillä on virallinen rekisteröinti.

Ensinnäkin eurooppalaiset ja amerikkalaiset virkamiehet päättivät ottaa palvelukseen tietotekniikan alalla toimivia yrityksiä uskoen, että heidän on tullut aika lisätä toimintansa verotaakkaa. Siten taloudellisen yhteistyön kehittämisestä vastaavan organisaation edustajat tekivät päätöksen, jossa he keskustelivat mahdollisuudesta, että eri maat voisivat ottaa käyttöön asiaan liittyviä lainsäädäntöaloitteita, jotka sallivat voittojen verotuksen kuten sellaisten jättiläisten kuin Facebook, Google, Apple ja muut. Samanaikaisesti ilmoitetaan erikseen kiireellinen suositus, joka tarjoaa paitsi muodollisen verotuksen myös täysivaltaisen, riippuen saadun voiton määrästä, ehdottomasti riippumatta osoitteesta, johon yritykset on virallisesti rekisteröity.

Tällä hetkellä tämä kysymys on erittäin tärkeä, koska suurin osa tällaisista yrityksistä haluaa rekisteröityä niiden maiden alueille, joissa sovelletaan vähimmäisverokantaa. Esimerkiksi tällaisista valtioista voimme mainita Kyproksen, Irlannin, Caymansaaret ja niin edelleen. Tällaisista yrityksistä voidaan mainita tunnettu Apple, joka päätti rekisteröidä Irlannissa. Tämän jättiläisen päätoiminta puolestaan tapahtuu niiden valtioiden alueilla, joissa veroaste on huomattavasti suurempi. Lisäksi hänellä ei edes ole virallista edustustaan yhdessäkään heistä. Omien lakiensa perusteella yksikään maa ei voi verottaa Applea asianmukaisilla veroilla, koska sen omat lait eivät salli tätä.

Samalla kun se tuotti melkein maailman kalleimpia älypuhelimia, Apple vältti oikeudenmukaista verotusta hyödyntämällä tosiasiaa, että Irlannin lain mukaan vuosien 2003–2014 voittoprosentit eivät ylittäneet 0,005–1%. Esimerkiksi Ruotsissa tuloveron koko on jo 22% ja Saksassa - 30%, mutta Ranskassa yritykset vähentävät 33%. Siksi jättiläinen yritys vältti erittäin menestyksekkäästi oikeudenmukaista verotusta hyödyntäen useimpien maiden lainsäädännön puutteita.

Nykyisen tilanteen perusteella taloudellisen yhteistyön järjestön edustajat päättelivät, että tätä ei voida enää jatkaa. Heidän mielestään on aivan oikeudenmukaista, jos yritys alkaa maksaa veroja paitsi siinä paikassa, jossa sillä on virallinen rekisteröinti, myös siellä, missä sen tuotantolaitokset sijaitsevat ja fyysinen läsnäolo havaitaan. Organisaation asiantuntijoiden mukaan mailla on oikeus pystyä keräämään oikeudenmukaisia verovähennyksiä monikansallisilta yrityksiltä.

On huomionarvoista, että Ranskan hallitus ei odottanut, kunnes kaikki nämä päätökset menivät perinteisen byrokraattisen byrokratian läpi, ja he aloittivat aktiivisesti aktiivisen toiminnan melkein heti. Ensinnäkin maan maan lainsäädännöllisellä tasolla päätettiin, että kaikkien ulkomaalaisella rekisteröinnillä toimivien teknologiayritysten on maksettava Ranskan talousarvioon vero, joka on 3 prosenttia sen alueella saatavista tuloista. Siten vain maan valtiovarainministeriö saa noin 25 miljoonaa euroa. Tuolloin, kaikkialla maailmassa, tämä luku olisi 750 miljoonaa euroa.

Saatavilla olevien tietojen mukaan tarkempi keskustelu, jota seuraa asianmukaiset toimenpiteet, on tarkoitus järjestää G20-maiden kokouksessa, joka on tarkoitus pitää lokakuun puolivälissä. Asiantuntijoiden ennusteiden mukaan kaikki asiaan liittyvät asianmukaiset päätökset on tehtävä aikaisintaan vuoden 2020 viimeiseen kuukauteen. Analyytikot kuitenkin ilmaisivat luottavansa siihen, että Facebbokin, Googlen ja Applen kaltaisten yritysten osakekannat voisivat tuoda merkittävää lisäarvoa seuraavien 12 kuukauden aikana.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti